1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Rockstyle en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Rockstyle uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Rockstyle en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Rockstyle bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Rockstyle kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 5,95 bij reguliere pakketten en € 4,10 bij pakketten van brievenbusformaat. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.

1.4 Leveringen
Rockstyle streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. 

Rockstyle is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Rockstyle is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Rockstyle betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Rockstyle worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Te gek! Ik heb mijn pakket ontvangen! Helaas zijn er tijdens transport  artikelen stuk gegaan, wat nu?

Stuur ons binnen 3 dagen na ontvangst van het pakket duidelijke foto's van de beschadigde artikelen (minimaal 3 foto's), de buitendoos met verzendlabel en de binnenverpakking en beschermingsmateriaal,  dan vergoeden wij het schadebedrag.


1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Rockstyle accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan Rockstyle op bankrekeningnummer NL57KNAB0255189001. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd. 

1.6 Reclamatie & Retourneren
Rockstyle doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier binnen 14 dagen na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. Rockstyle zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 14 dagen door Rockstyle geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Rockstyle er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door Rockstyle geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten: deze bedragn voor pakketten zo'n € 6,95 en voor brievenbuspakjes € 4,10

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Rockstyle de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door Rockstyle afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd. 

U kunt dit herroepingsformulier bijvoegen bij de retourzending: 

Klachten: We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jouwwebwinkel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Rockstyle, van het personeel en de producten van Rockstyle voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Rockstyle is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Rockstyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Rockstyle.

De eventuele aansprakelijkheid van Rockstyle is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rockstyle, dan wel tussen Rockstyle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rockstyle, is Rockstyle niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rockstyle. 

1.7 Overmacht
Rockstyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rockstyle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rockstyle niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Rockstyle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Rockstyle het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

1.8 Privacy
Rockstyle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Rockstyle maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek onderaan de website accepteren. Rockstyle maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Rockstyle maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Rockstyle V.O.F
Smetanalaan 10
3055 TM Rotterdam
tel: 06-25 105 550
e-mail: info@rockstyle.nl
KVK-nr: 65038274
BTW-nr: NL855956719B01
Bankgegevens: NL57KNAB0255189001, t.n.v. Rockstyle
BIC: KNABNL2H

 

© 2016 - 2024 Rockstyle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel